Vedanthangal proves *** Proves de Vedanthangal

VantaProva2Pet
VantaProva1_pet

Proves of the Vedanthangal paint. Small format I used as Christmas postcard on 2014.
WATERCOLOUR painting 9X12 inch on the acid free watercolour paper, hot press 100% cotton, 140 Lb.
***
Proves del quadre Vedanthangal, en un format petit, que vaig fer servir com a postals de Nadal el 2014.
AQUAREL.LA pintada en paper sense àcid, premsat en calent, cotó 100%, de 23×31 cm que pesa 300 grams per metre quadrat.

Advertisement

Vedanthangal, bird’s sanctuary *** Santuari d’ocells a Vedanthangal

Vedanthangal

Travelling through Pondicherry, at the Tamul Nadu, the South of India, you can find this magnificent view of the Birds Sanctuary. A view plenty of wet land and palm trees.
WATERCOLOUR painting 18X24 inch on the acid free watercolour paper, hot press 100% cotton, 140 Lb.
***
Viatjant cap a Pondicherry, al Tamil Nadú, al Sud de l’Índia, es troba aquesta magnífica visió del Santuari d’ocells. Una visió basada en un paisatge humit ple de palmerars
AQUAREL.LA pintada en paper sense àcid, premsat en calent, cotó 100%, de 46×61 cm que pesa 300 grams per metre quadrat.

Norway Landscape *** Paisatge noruec

Norway

Typical view of a tiny village inside Norway. A bucolic landscape that you can always find !
WATERCOLOUR painting 14X20 inch on the acid free watercolour paper, hot press 100% cotton, 140 Lb.

* * *
Típica visió d’un petit poble noruec. Un paisatge bucòlic que pots trobar-te constantment !
AQUAREL.LA pintada en paper sense àcid, premsat en calent, cotó 100%, de 36×51 cm que pesa 300 grams per metre quadrat.

Race at Sant Feliu’s harbour *** Regates al Port de Sant Feliu

SantFeliu

This is the gorgeous view of the entrance to the harbour of Sant Feliu de Guíxols, where constantly new races are set.

WATERCOLOUR painting 14X20 inch on the acid free watercolour paper, hot press 100% cotton, 140 Lb.

* * *
Aquesta és la magnífica entrada al port de Sant Feliu de Guíxols, on constantment s’hi celebren regates.
AQUAREL.LA pintada en paper sense àcid, premsat en calent, cotó 100%, de 36×51 cm que pesa 300 grams per metre quadrat.

Garbí Point *** Punta de Garbi

PuntaGarbi

This is the gorgeous entrance to the harbour of Sant Feliu de Guíxols, the southest place. A massive rock that signs it, and can be distinguished from miles away.
WATERCOLOUR painting 14X20 inch on the acid free watercolour paper, hot press 100% cotton, 140 Lb.

* * *
Aquesta és la magnífica entrada al port de Sant Feliu de Guíxols, la posició més meridional. Una roca massiva que ho senyala, i que es pot veure de ben lluny.
AQUAREL.LA pintada en paper sense àcid, premsat en calent, cotó 100%, de 36×51 cm que pesa 300 grams per metre quadrat.

La Panadella *** La Panadella

Panadella

La Panadella is one of the highest sites in the Segarra county. There is an extreme weather, and it is a reference for the voyagers in Catalonia.

WATERCOLOUR painting 18X24 inch on the acid free watercolour paper, hot press 100% cotton, 140 Lb.

***

La Panadella és un dels punts més alts de la comarca de la Segarra. Hi ha una climatologia extrema, i és un punt de referència pels viatjants a Catalunya.

AQUAREL.LA pintada en paper sense àcid, premsat en calent, cotó 100%, de 46×61 cm que pesa 300 grams per metre quadrat.

Segarra Landscape (2) *** Paisatge de la Segarra (2)

Segarra2

This is a typical landscape of the dry land inside Catalonia, where fields and fields of wheat and barley can be seen constantly. The Segarra is a county inside Catalonia.

WATERCOLOUR painting 18X24 inch on the acid free watercolour paper, hot press 100% cotton, 140 Lb.

***

Típica imatge del paisatge de secà a l’interior de Cagtalunya, on camps i camps de blat i ordi es veuen constantment. La Segarra és una comarca de l’interior de Catalunya.

AQUAREL.LA pintada en paper sense àcid, premsat en calent, cotó 100%, de 46×61 cm que pesa 300 grams per metre quadrat.

Segarra Landscape (1) *** Paissatge de la Segarra (1)

Segarra

This is a typical landscape of the dry land inside Catalonia, where fields and fields of wheat and barley can be seen constantly. The Segarra is a county inside Catalonia.

WATERCOLOUR painting 18X24 inch on the acid free watercolour paper, hot press 100% cotton, 140 Lb.

***

Típica imatge del paisatge de secà a l’interior de Cagtalunya, on camps i camps de blat i ordi es veuen constantment. La Segarra és una comarca de l’interior de Catalunya.

AQUAREL.LA pintada en paper sense àcid, premsat en calent, cotó 100%, de 46×61 cm que pesa 300 grams per metre quadrat.

Koch Platz *** Plaça de Koch

KochPlatz

Monument to Professor Robert Koch in Berlin at the Koch Square in the Charité Hospital. Professor Koch was the father of microbiology and discovered the ethiology of a wide number of infectious diseases including tuberculosis.

WATERCOLOUR painting 18X24 inch on the acid free watercolour paper, hot press 100% cotton, 140 Lb.

***
Monument al Professor Robert Koch a Berlin, a la Plaça Koch, dins del complex hospitalari de la Charité. El Professor Koch fou el pare de la microbiologia i va descobrir l’etiologia d’un gran nombre de malalties infeccioses, entre les quals la tuberculosi.

AQUAREL.LA pintada en paper sense àcid, premsat en calent, cotó 100%, de 46×61 cm que pesa 300 grams per metre quadrat.

Cricket at “England their England” * * * Cricket a Anglaterra la seva Anglaterra

EnglandTheirEngland

A Cricket scene obtained from the novel of A. G. Macdonell “England their England”.
WATERCOLOUR painting 14X20 inch on the acid free watercolour paper, hot press 100% cotton, 140 Lb.

* * *
Escena de cricket obtinguda de la novel·la de A. G. Macdonell “England their England”.

AQUAREL.LA pintada en paper sense àcid, premsat en calent, cotó 100%, de 36×51 cm que pesa 300 grams per metre quadrat.

%d bloggers like this: